Detālplānojuma nekustamajam īpašumam Tērvetes ielā 259, Jelgavā publiskā apspriešana

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Centrālā pārvalde” 2023. gada 8. septembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 2.1-26.3/4082 par detālplānojuma nekustamajam īpašumam Tērvetes ielā 259, Jelgavā (kad. Nr. 09000290531), projekta  nodošanu publiskajai apspriešanai.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir īpašuma sadalīšana paredzot individuālo dzīvojamo māju, inženiertīklu, publiskās ārtelpas un transporta infrastruktūras perspektīvās izvietošanas iespējas. Noteikt apbūves parametrus un aizsargjoslas katrai projektētai zemes vienībai.

Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs – SIA “Forest Estates”.

Detālplānojuma izstrādātājs – SIA “Grupa93”.

Detālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2023. gada 19. septembra līdz 16. oktobrim (4 nedēļas).

Publiskās apspriešanas sanāksme plānota neklātienes formā jeb attālināti videokonferences režīmā platformā “Zoom” 3. oktobrī plkst. 16:00. Lai pieteiktu dalību publiskās apspriešanas sanāksmē neklātienes formā, aicinām nosūtīt savu kontaktinformāciju un e-pastu: dace.sture@jelgava.lv. Uz jūsu norādīto kontaktinformāciju saņemsiet informāciju par sanāksmes norisi un piedalīšanās iespējām.

Publiskās apspriešanas laikā ar detālplānojuma pirmās redakcijas dokumentāciju pilnā apjomā var iepazīties:

Konsultācijas par detālplānojuma projektu un iespējām ar dokumentāciju iepazīties klātienē tiek sniegtas pa tālruni: 63005493 vai e-pastu: dace.sture@jelgava.lv .

Rakstiskus priekšlikumus var nosūtīt pa pastu Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai uz adresi Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001, iesniegt klātienē Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā, Lielajā ielā 11, Jelgavā, elektroniski pa e-pastu: pasts@jelgava.lv vai portālā www.geolatvija.lv .