Detālplānojuma publiskās apspriešanas noslēguma sanāksme zemes vienībai Rīgā, Balasta dambī 2

Šī gada 2018. gada. 12.augustā noslēgusies  detālplānojuma zemes vienībai Balasta dambī 2, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 062 0137) publiskā apspriešana.  Atbilstoši detālplānojuma izstrādes kārtībai, pēc publiskās apspriešanas beigām tiek organizēta sanāksme, kurā tiek izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi, sniegti komentāri par to ievērtēšanu.

Detālplānojuma zemes vienībai Balasta dambī 2, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 062 0137)  publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumu izskatīšanas sanāksme notiks 2018. gada 29. novembrī, plkst. 17:30, Pārdaugavas izpilddirekcijas konferenču zālē, Eduarda Smiļģa ielā 46, Rīgā.

Saņemto atzinumu un priekšlikumu apkopojums pieejams ŠEIT.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar detālplānojuma izstrādātāja SIA “Grupa93” projektu vadītāju Kristīni Casno (e-pasts: kristine@grupa93.lv) vai zvanīt uz uzņēmuma biroja tālruni –  27373939