Detālplānojuma Rīgā, Radio ielā 1A un Radio ielā 1 publiskā apspriešana

Rīgas pilsētas būvvalde (turpmāk – Būvvalde) 26.07.2019. ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-19-10422-nd „Par detālplānojuma zemes vienībās Radio ielā 1A, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 005 0003) un Radio ielā 1, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 005 0037) nodošanu publiskai apspriešanai”.

Detālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 12.08.2019. līdz 08.09.2019. (ieskaitot).

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 27.08.2019. plkst. 17:30 Rīgas pilsētas būvvaldē, Amatu ielā 4, 3.stāvā, apspriežu telpā (305.kab.).

Detālplānojuma izstrādes mērķis – izvērtēt un pamatot esošās būves – tējnīca “APSARA” izvietojumu Kr. Barona ielas un Raiņa bulvāra krustojuma tuvumā.

Ar detālplānojuma projektu līdz 08.09.2019. (ieskaitot) var iepazīties:

  • Būvvaldes vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, 1.stāvā, darba dienās darba laikā (P., C 9.00-19.00, O., T. 9.00-16.00, Pk. 8.00-14.00);
  • interneta mājas lapā www.rpbv.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība“;
  • Rīgas pilsētas pakalpojumu portālā www.eriga.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība“;
  • portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_7775
  • detālplānojuma teritorijā (izvietota planšete).

Atsauksmes līdz 08.09.2019. (ieskaitot) iesniedzamas:

  • visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros;
  • Būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4, Rīgā, 1.stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā vai sūtot pa pastu;
  • aptaujas anketas elektroniski aizpildāmas un nosūtāmas portālā www.eriga.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība” vai portālā www.geolatvija.lv.

Detālplānojuma ierosinātājs: SIA “APSARA”.

Detālplānojuma izstrādātājs: SIA “Grupa93”.

Detalizētāku informāciju var saņemt Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Teritorijas plānotāju nodaļā, Amatu ielā 4, Rīgā (Teritorijas plānotāju nodaļas galvenā teritorijas plānotāja Līga Beila, apmeklētāju pieņemšana pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 līdz 18:00., tālrunis: 67012807, e-pasts: liga.beila@riga.lv) vai sazinoties ar detālplānojuma izstrādātāju SIA „Grupa93”, reģ. Nr. 50103129191, adrese: K. Barona iela 3-4, Rīga, LV-1050, tālr. 27373939, kontaktpersona: Sarmīte Lesiņa, e-pasts: sarmite@grupa93.lv.

Sabiedriskās apspriešanas planšete