Detālplānojuma publiskā apspriešana zemes vienībai Rīgā, Balasta dambī 2

Rīgas pilsētas būvvalde 06.07.2018. ir pieņēmusi lēmumu Nr. BV-18-8706-nd „Par detālplānojuma zemes vienībai Balasta dambī 2, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 062 0137) nodošanu publiskai apspriešanai”.

Detālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 16.07.2018. līdz 12.08.2018. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 01.08.2018. plkst. 17.30, Pārdaugavas izpilddirekcijas konferenču zālē, Eduarda Smiļģa ielā 46, Rīgā.

Ar detālplānojuma projektu no 16.07.2018. līdz 12.08.2018. var iepazīties ŠEIT, kā arī:

  • Būvvaldes vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, 1.stāvā, darba dienās darba laikā (P., C. 9.00-19.00, O., T. 9.00-16.00, Pk. 8.00-14.00);
  • interneta mājas lapā www.rpbv.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”;
  • Rīgas pilsētas pakalpojumu portālā www.eriga.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”;
  • portālā geolatvija.lv;
  • detālplānojuma teritorijā (izvietota būvtāfele).

Atsauksmes līdz 12.08.2018. iesniedzamas:

  • visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros;
  • Būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4, Rīgā, 1.stāvā, tālr. 67105800, 67012889, apmeklētāju pieņemšanas laikā vai sūtot pa pastu;
  • aptaujas anketas elektroniski aizpildāmas un nosūtāmas portālā www.eriga.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība” vai portālā www.geolatvija.lv.

Detālplānojuma ierosinātājs – SIA “PN Project”, detālplānojuma izstrādātājs – SIA „Grupa93”, apbūves koncepcijas autors SIA “Arhis Arhitekti”

Detalizētāku informāciju var saņemt pie detālplānojuma izstrādātāja, SIA “Grupa93”, projektu vadītājas Kristīnes Casno, kristine@grupa93.lv, tel. 27373939 vai Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Teritorijas plānotāju nodaļā pie galvenās teritorijas plānotājas, detālplānojuma izstrādes vadītājas Līgas Beilas (Amatu ielā 4, Rīgā) apmeklētāju pieņemšanas dienās – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 – 18:00. Kontakttālrunis uzziņām: 67012807, e-pasts: liga.beila@riga.lv.