Detālplānojuma grozījumu zemesgabaliem Jūras ielā 23, Jūrmalā, Majori 1407, Jūrmalā un pludmales apkalpes teritorijai no Tirgoņu ielas Dubultu virzienā, pilnveidotās redakcijas publiskā apspriešana

Detālplānojuma grozījumi (turpmāk – detālplānojums) publiskajai apspriešanai tiek nodoti, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 23.aprīļa lēmumu Nr.176 “Par detālplānojuma grozījumu zemesgabaliem Jūras ielā 23, Jūrmalā, Majori 1407, Jūrmalā, un pludmales apkalpes teritorijai no Tirgoņu ielas Dubultu virzienā, pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.

Publiskā apspriešana notiks no 2020.gada 12.jūnija līdz 2020.gada 3.jūlijam.

Publiskās apspriešanas laikā ar detālplānojuma projektu varēs iepazīties Jūrmalas „Zemes nama” ēkas 1.stāva vestibilā Edinburgas prospektā 75, iepriekš piesakot apmeklējumu un norādot vēlamo apmeklējuma laiku. E-pasta adrese apmeklējuma pieteikšanai: rita.ansule@jurmala.lv; tālrunis 29425622.

Ar detālplānojuma projektu var iepazīties ŠEIT, kā arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā Edinburgas prospektā 75, ievietojot pastkastītē pie ēkas galvenās ieejas.

Piedalīties publiskajā apspriešanā un iesniegt atsauksmes un priekšlikumus var arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

Apmeklētāju pieņemšana notiek pirmdienās no plkst.14.00 līdz 18.00, iepriekš piesakoties pa tālruni vai e-pastā.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2020.gada 18.jūnijā plkst.17.00 Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Lai nodrošinātu valstī noteikto epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanu, dalībai publiskās apspriešanas sanāksmē lūdzam iepriekš pieteikties; e-pasts rita.ansule@jurmala.lv, tālrunis 29425622.

Publiskās apspriešanas planšete