Detālplānojuma zemes vienībai Brīvības gatvē 201 k-16, Rīgā (kad. apz. 0100 086 0310) publiskā apspriešana

Uzmanību! Saskaņā ar 24.03.2021. grozījumiem Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā, ir precizēta informācija par detālplānojuma Brīvības gatvē 201 k- 16, Rīgā, publiskās apspriešanas sanāksmi un publiskās apspriešanas gala termiņu:

  • Detālplānojuma publiskās apspriešanas sanāksme tiks organizēta 07.04.2021. plkst. 17.00 videokonferenču platformā Zoom.
  • Lai pieteiktos dalībai videokonferencē, līdz 07.04.2021. plkst. 16.00 var reģistrēties: https://forms.gle/UGTxts4TbkGuVors6, vai nosūtīt pieteikumu uz e-pasta info@g93.lv, norādot vārdu, uzvārdu, tālr.nr. un e-pasta adresi, uz kuru tiks nosūtīts videokonferences ielūgums.
  • Videokonferenci būs iespējams vērot arī tiešsaistē https://www.facebook.com/grupa93, kā arī sanāksmes laikā uzdot jautājumus zvanot uz tālruni +371 27373939
  • Detālplānojuma publiskās apspriešanas gala termiņš noteikts līdz 09.04.2021. (ieskaitot).

Papildu jautājumu gadījumā:

  • Būvvaldes Arhitektūras pārvaldes Teritorijas plānotāju nodaļas galvenās teritorijas plānotāja Olgas Boriseviča, tālr. 67012812, e-pasts: olga.borisevica@riga.lv;
  • SIA “Grupa93” projektu vadītāja Sarmīte Lesiņa, tālr. 29171134, e-pasts: sarmite@g93.lv

Detālplānojuma materiāli un informācija par viedokļu izteikšanas iespējām – skatīt šeit:

https://www.rpbv.lv/sabiedribas-lidzdaliba/17717/

https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_17717

Detālplānojuma risinājuma kopsavilkuma planšete