Detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā Priedaine 2302, Priedaine 2001, Priedaine 1201, Priedaine 2303 un Lielais prospekts 0041 publiskā apspriešana

Jūrmalas pilsētas dome 2019. gada 23. maijā ir pieņēmusi lēmumu Nr. 243 “Par detālplānojuma zemesgabaliem Priedaine 2302, Priedaine 2001, Priedaine 1201, Priedaine 2303 un Lielais prospekts 0041, Jūrmalā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (protokols Nr. 7, 39. punkts).

Detālplānojuma izstrādes galvenie mērķi ir izvērtēt zemes vienību iespējamo reālo sadali, kas paredz atdalītās zemes vienības apvienot un veidot kā vienu pastāvīgu nekustamo īpašumu – satiksmes infrastruktūras teritoriju, kas nepieciešama inženierbūves – veloceļa – uzturēšanai, kā arī radīt priekšnoteikumus Jūrmalas pilsētas pašvaldības valdījumā esošas inženierbūves – veloceļa – pārbūvei un atjaunošanai atbilstoši velo koncepcijai un Latvijas standartam LVS 190-9 “Ceļu projektēšanas noteikumi. 9. daļa: Velosatiksme”.

Detālplānojuma ierosinātājs: Jūrmalas pilsētas dome (Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015, pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv).

Detālplānojuma izstrādātājs: SIA “Grupa93” (Krišjāņa Barona iela 3–4, Rīga, LV-1050, info@g93.lv, www.grupa93.lv).

Detālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2019. gada 14. jūnija līdz 15. jūlijam.

Publiskās apspriešanas sanāksme norisināsies 2019. gada 27. jūnijā plkst. 17.00 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Ar detālplānojuma projektu publiskās apspriešanas laikā var iepazīties ŠEIT, kā arī:

  • izdrukas formā – Jūrmalas „Zemes nama” ēkas 1. stāva vestibilā Edinburgas prospektā 75;
  • elektroniskā formā – valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā geolatvija.lv , pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus līdz 2019. gada 15. jūlijam var iesniegt:

  • Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā Edinburgas prospektā 75, pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 18.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.30 līdz 16.00;
  • valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā geolatvija.lv;
  • nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu, adresējot to pasts@jurmala.lv .

Detalizētāku informāciju var saņemt pie detālplānojuma izstrādātāja SIA “Grupa93” projektu vadītājas Kristīnes Casno, kristine@g93.lv, tel. 26448232 vai Klintas Alpas, klinta@g93.lv, 22003760.

Apmeklētāju pieņemšana notiek katru pirmdienu no plkst. 14.00 līdz 18.00 pie detālplānojuma izstrādes vadītājas Ritas Ansules Edinburgas prospektā 75, 54. kabinetā.

Sabiedriskās apspriešanas planšete