Pilsētplānošanas hakatons “Pilsētas centrs un tirgošanās (Madonas piemērs)”

No 6. līdz 8. aprīlim Madonā norisināsies pilsētplānošanas hakatons jeb ideju maratons par Madonas pilsētas centra attīstību. Hakatonam tiks piesaistīti pilsētplānošanas eksperti un arhitekti, kas dalīsies ar savu pieredzi pilsētu centru attīstībā un labās prakses piemēriem citviet Latvijā un pasaulē. Taču pieteikties aicināsim arī vietējos Madonas un Madonas novada iedzīvotājus, uzņēmējus, jauniešus, kā arī cilvēkus, kam rūp Madonas attīstība.

Kas ir hakatons?

Pilsētplānošanas hakatons ir novatorisks un izaicinošs formāts, kas apvieno pilsētplānošanas, sadarbības un jaunāko tehnoloģiju aspektus. Tas ir pilsētplānošanas konkurss un vienlaikus – motivācijas vadīta spēle, sadarbības veidotājs un mācību process.

Hakatonam raksturīgs ierobežots laiks (24 stundas), kurā komandu dalībnieki veido savus risinājumus Madonas centra  izaicinājumiem, veidojot centra attīstības vīziju un praktisku rīcības plānu (telpisku “mazo soļu stratēģiju”) nākamajiem 5 gadiem centra attīstībai.

Šāds lietišķs un saprotams plāns palīdzētu iedzīvotājiem novērtēt nākotnē iespējamās pārmaiņas un ieguvumus, savas iespējas līdzdarboties procesos. Uzņēmējiem tas radītu priekšstatu par paredzamajām pārmaiņām un iespējām realizēt savus projektus, iesaistītajām valsts un pašvaldību organizācijām – iespējas papildināt un uzlabot savus projektus, savukārt, Madonas novada pašvaldībai – veikt mērķtiecīgas/plānveida investīcijas  un darbības pilsētas centra izveidošanā par … lieliskāko pilsētas centru  Vidzemē?

Bet būtībā tā ir spēle.

Piedalīties hakatonā iespējams kā klausītajam/skatītajam vai arī reģistrēties kā hakatona dalībniekam. Reģistrēties par hakatona dalībnieku var ikviens – vietējais iedzīvotājs, transporta inženieris, ainavu arhitekts, students, vadītājs, mārketinga eksperts, arhitekts, profesors, IT speciālists, attīstītājs, lielākas vai mazākas pašvaldības pārstāvis, vēl viens students, sociāli atbildīgs cilvēks, pilsētvides aktīvists, sabiedrisko attiecību speciālists, dabas eksperts, finanšu eksperts, žurnālists. Arī ķirurgs, astronauts, režisors. Un citi. Arī Tu.

 

Hakatons Madonā. Kāpēc?

Madona ir reģionāls attīstības centrs, kurā ikdienu saņemt pakalpojumus un iepirkties dodas ne tikai vietējie, bet arī citu apdzīvoto vietu iedzīvotāji. Jau šobrīd sestdienās – ikmēneša tirgus dienās, Madonā no paša rīta ir jūtams cilvēku pieplūdums centrā, kas izmanto sadrumstaloto pakalpojumu infrastruktūru – tirdzniecības centrus, tirgus vietas, veselības aprūpi u.c. Novērots, ka Madonas centrā pietrūkst vienots pakalpojumu tīkls un pulcēšanās vieta, kas būtu pielāgota cilvēku ikdienas maršrutam un vajadzībām, kā arī radītu vēlmi viesiem uzkavēties pilsētā un iedzīvotājiem ikdienā izmantot pilsētvidi.

Lai risinātu minēto problēmu, hakatona ietvaros tiks meklēti risinājumi vairākiem izaicinājumiem Madonas centrā: vietējo iedzīvotāju brīvā laika pavadīšana pilsētvidē, saikne starp nozīmīgiem objektiem Madonā (estrāde, centrs, karjers, Mīlestības graviņa), tirgus laukums, apzaļumošana, mobilitātes paradumi. Hakatons sniegs iespēju sadzirdēt vēl skaļi neizpaustas idejas un uz pilsētas centru paskatīties no jauna.

 

Norises kārtība

Hakatons norisināsies latviešu valodā klātienē Madonas kinoteātrī “Vidzeme”, Tirgus ielā 5, 2,5 dienu garumā.

6. aprīļa pēcpusdienā organizatoru komanda pastaigā iepazīs Madonas pilsētu un apspriedīs redzēto.

7. aprīļa dienas pirmajā pusē norisināsies seminārs par pasaules un Latvijas pašvaldību pieredzi pilsētu centru attīstībā, bet otrajā dienas daļā hakatona komandu izveidošana un diskusijas par labākajiem risinājumiem un būtiskākajiem izaicinājumiem.

8. aprīlī turpināsies hakatona komandu darbs, tiks meklēti risinājumi pilsētvides uzlabojumiem (savienojumi, teritorijas, objekti) un reālai finansējuma piesaistei (pašvaldība/ valsts/ uzņēmējs/ iedzīvotājs), kas palīdzētu atrisināt esošos attīstības jautājumus, kā rezultātā notiks ideju prezentācija, tiks radītas skices, apraksti un izkristalizēta vīzija par Madonas centra attīstību. Labākā ideja vai jaundzimušo ideju kombinācija tiks virzīta tālākai attīšanai jau pašvaldības ietvaros.

Semināra, kā arī prezentāciju norise, tiks rādīta tiešsaistē Madonas novada pašvaldības Facebook kontā.

Pasākuma programma  – ŠEIT.

Reģistrēšanās anketa – ŠEIT.

* Organizatori patur tiesības mainīt notikumu gaitu nebūtiskos veidos, iepriekš neinformējot dalībniekus. Intelektuālā īpašuma tiesības uz hakatona laikā radītajiem risinājumiem pieder organizatoriem.

Aptauja

Bet līdz pilsētplānošanas hakatona sākumam aicinām ikvienu iedzīvotāju piedalīties aptaujā “Madonas centrs un tirgošanās”, kuras ietvaros vēlamies apzināt iedzīvotāju līdzšinējos paradumus un vīziju par nākotnes Madonu. Aptauja norisinās no 15. līdz 31. martam un tā ir pieejama ŠEIT.

Esi aktīvs un veidosim nākotnes Madonu kopā, veicinot pievilcīgas vides attīstīšanos,

vietējo iedzīvotāju līdzdalību pilsētas dzīvē un jaunu iedzīvotāju piesaisti,

kam arvien aktuālāks jautājums ir ne tikai pagalma dārza kvalitāte, bet arī pilsēta tiem apkārt!

‌Hakatonu organizē Madonas novada pašvaldība
sadarbībā ar SIA “Grupa93”