Ķekavas novada labiekārtošanas plāna publiskā apspriešana

Lai nodrošinātu plānveidīgu labiekārtošanas, rotaļlaukumu, apstādījumu un aktīvās atpūtas zonu izveidi, ievērojot vienotas vadlīnijas, ir izstrādāts Ķekavas novada labiekārtošanas plāns turpmākajiem septiņiem gadiem, aktualizējot jau padarītās lietas un plānojot turpmāko attīstību. Novada iedzīvotāji līdz 26. jūnijam var izteikt savu viedokli un ierosinājumus šā plāna pilnveidošanai.

Labiekārtošanas koncepcija ir izveidota vairākos līmeņos, paredzot to, kādām labiekārtotām vietām būtu jābūt sasniedzamām noteiktā rādiusā katrā no līmeņiem. Vienotais redzējums par novada labiekārtošanu paredz gan uzlabot esošās atpūtas vietas, gan veidot jaunas, lai tās būtu ērti sasniedzamas gājējiem, velosipēdistiem un aptvertu visu novada teritoriju. Piemēram, plāna ietvaros ir domāts, kā pašvaldības iespēju robežās iedzīvotājiem varētu palielināt piekļuvi un pilnveidot atpūtas vietas pie Daugavas un iezīmēt veloceliņu tīkla izveidi no Daugmales līdz Rīgai, paplašināt taku tīklu Baldones apkārtnē, pilnveidot sabiedriskā transporta pieturvietas un izvietot jaunas atpūtas vietas.

Šāda plānošanas pieeja ļaus realizēt pārdomātus labiekārtošanas darbus un piedāvāt daudzveidīgas atpūtas iespējas gan jaunajām ģimenēm, gan senioriem un aktīva dzīvesveida piekritējiem, kā arī novada viesiem.

Plānā ir ietvertas lietišķas atpūtas vietas ielu telpā (soliņu, atkritumu tvertņu izvietojums ikdienas gājēju maršrutos), sabiedriskā transporta pieturas, bērnu rotaļu un sporta laukumi, dabas un apstādījumu teritorijas, kā arī atpūtas vietas pie ūdens. Objektos ir plānots izmantot vienotu Ķekavas novada vizuālo identitāti, veidojot novadu pievilcīgāku un vienotā stilā labiekārtotu.

Plāns sastāv no 2 sējumiem:

ReadSpeaker  1.sējums Ķekavas novada Labiekārtošanas plāns. Esošā situācija

ReadSpeaker  2.sējums Ķekavas novada Labiekārtošanas plāns. Alternatīvas un rīcības plāns

Ir izstrādāts grafiskais materiāls, kas ir ietverts sējumos.

Rīcības plāna aktivitātes ir ietvertas Excel, kas pieejamsReadSpeaker  šeit. Skaidrojums par tā lietošanu pieejams 2.sējuma 7.nodaļā.

Atsauksmes un ierosinājumus iesūtīt pa e-pastu Ivetai Zālītei ‘Iveta Zālīte’ iveta.zalite@kekava.lv