LOKĀLPLĀNOJUMA NEKUSTAMAJAM ĪPAŠUMAM “JŪRASŠELFS”, JŪRMALCIEMĀ, DIENVIDKURZEMES NOVADĀ PRECIZĒTAIS VIDES PĀRSKATS IESNIEGTS VIDES PĀRRAUDZĪBAS VALSTS BIROJĀ