LOKĀLPLĀNOJUMA VĒJA PARKAM “AUGSTKALNI” SMILTENES NOVADĀ  PRECIZĒTAIS VIDES PĀRSKATS IESNIEGTS VIDES PĀRRAUDZĪBAS VALSTS BIROJĀ