LOKĀLPLĀNOJUMA VĒJA PARKAM “VĒRGALE” PRECIZĒTAIS VIDES PĀRSKATS IESNIEGTS VIDES PĀRRAUDZĪBAS VALSTS BIROJĀ