LOKĀLPLĀNOJUMA ZEMES VIENĪBAI “LIEDES”, DREILIŅOS, STOPIŅU PAGASTĀ, ROPAŽU NOVADĀ PRECIZĒTAIS VIDES PĀRSKATS IESNIEGTS VIDES PĀRRAUDZĪBAS VALSTS BIROJĀ