Noslēgusies lokālplānojuma un tā vides pārskata publiskā apspriešana zemesgabaliem Jūrmalā, 4.līnija 1A, 5.līnija 2 un Bulduri 1304

Noslēgusies lokālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, 4. līnija 1A, 5. līnija 2 un Bulduri 1304 tā ietekmes uz vidi stratēģiskā novērtējuma Vides pārskata projekta publiskā apspriešana.

Atbilstoši likumam “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” un publiskās apspriešanas rezultātiem papildinātais Vides pārskata projekts iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā atzinuma sniegšanai.

Ar precizēto Vides pārskata projektu iespējams iepazīties ŠEIT

Lokālplānojuma materiāli pieejami ŠEIT