Lokālplānojuma nekustamajam īpašumam “Jaunparks”, Ādažos publiskā apspriešana

2021. gada 24. augustā Ādažu novada domē pieņemts lēmums Nr. 39 “Par nekustamā īpašuma “Jaunparks” lokālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts 6 nedēļas – 08.09.2021. – 20.10.2021.

Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem apspriešanas termiņa ietvaros var iepazīties:

  • interneta portālā geolatvija.lv
  • Ādažu novada domes www. adazi.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība”
  • klātienē – Ādažu novada Būvvaldē Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, iepriekš piesakoties (tālr.67996490).

Rakstiskus priekšlikumus līdz 20. oktobrim var izteikt:

  • nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: buvvalde@adazi.lv
  • nosūtot pa pastu Ādažu novada būvvaldei uz adresi Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, LV-2164
  • reģistrējoties Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS), geolatvija.lv

Izsakot viedokli, iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs; juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.

Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī Covid-19 pandēmijas apstākļos, lokālplānojuma publiskās apspriešanas sanāksmes notiks:

klātienē – lokālplānojuma teritorijā, 22.septembrī, plkst. 17.00, ievērojot aktuālās valstī noteiktās epidemioloģiskās prasības un ierobežojumus pulcēšanās pasākumos. Uz sanāksmi īpaši aicināti teritorijas pierobežnieki;

attālinātā – video konferences režīmā Zoom vidē, 5. oktobrī, plkst. 17.00. Sanāksmes tiešraide tiks pārraidīta Ādažu novada pašvaldības un lokālplānojuma izstrādātāja SIA “Grupa93” Facebook kontos (https://www.facebook.com/adazilv; https://www.facebook.com/grupa93).

Sanāksmju interesentiem lūdzam iepriekš reģistrēties: https://ej.uz/AdazuLPsanaksme

Jautājumu vai papildus informācijas nepieciešamības gadījumā tālr. 67996490 (Ādažu novada Būvvalde), tālr. 29171134 (lokālplānojuma izstrādātājs SIA “Grupa93” ).