Lokālplānojums azartspēļu organizēšanas vietu noteikšanai Salaspils pilsētas teritorijas daļā, veicot grozījumus Salaspils novada teritorijas plānojumā

Salaspils novada dome 2021. gada 26. augusta sēdē pieņēma lēmumu „Par lokālplānojuma azartspēļu organizēšanas vietu noteikšanai Salaspils pilsētas teritorijas daļā nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” (protokols Nr. 7/JDPP, 8.§).

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 17.09.2021. līdz 15.10.2021.

Lokālplānojuma publiskās apspriešanas sanāksme plānota attālināti 2021. gada 4. oktobrī plkst. 17.00. Lokālplānojuma publiskās apspriešanas sabiedrības līdzdalības pasākumā varēs piedalīties attālināti, izmantojot saiti:
https://us02web.zoom.us/j/84953980161?pwd=dThuTGNmNGdPeUFJbDJ5Umx6NGNhUT09

Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem publiskās apspriešanas termiņa ietvaros var iepazīties:

  • interneta portālā geolatvija.lv
  • Salaspils novada pašvaldības mājaslapā www.salaspils.lv internetā sadaļā Sabiedriskās un publiskās apspriešanas.
  • Salaspils novada pašvaldībā Līvzemes ielā 8, Salaspilī, iepriekš sazinoties un vienojoties ar Salaspils novada pašvaldības teritorijas plānotāju Līgu Villeri-Madzuli pa tālruni 67981068, 68207869, vai e-pastu liga.villere@salaspils.lv

Rakstiskus priekšlikumus līdz 15. oktobrim var izteikt:

  • elektroniski parakstītu iesniegumu nosūtot uz e-pastu dome@salaspils.lv
  • nosūtot iesniegumu Salaspils novada pašvaldībai pa pastu (adrese: Līvzemes iela 8, Salaspils, LV-2169);
  • reģistrējoties Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS), geolatvija.lv

Izsakot viedokli, iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs; juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.

Jautājumu vai papildus informāciju iespējams saņemt:
1) sazinoties ar Salaspils novada pašvaldības teritorijas plānotāju Līgu Villeri-Madzuli pa tālruni 67981068 vai 68207869, vai e-pastu liga.villere@salaspils.lv
2) sazinoties ar lokālplānojuma izstrādātāju SIA “Grupa93”, e-pasts info@g93.lv un ar tās pārstāvi Līgu Ozoliņu pa tālruni 27373939.