Lokālplānojuma Tumes ielā 25, Rīgā publiskā apspriešana

UZMANĪBU! Saskaņā ar 24.03.2021. grozījumiem Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā, ir precizēta informācija par lokālplānojuma Tumes ielā 25, Rīgā, publiskās apspriešanas sanāksmi un publiskās apspriešanas gala termiņu:

  • publiskās apspriešanas sanāksme notiks attālinātā formātā – video konferences režīmā MSTEAMS vidē, 12.04.2021. plkst. 17:00, un tiks pārraidīta rdpad.lv un Pilsētas attīstības departamenta Facebook kontā.
  • Lai saņemtu aktīvā dalībnieka pieeju, aicinām iepriekš reģistrēties rdpad.lv “Sabiedrības līdzdalība”.
  • Lokālplānojuma publiskā apspriešanas gala termiņš noteikts līdz 18.04.2021.

Papildu jautājumu gadījumā:

  • Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Lokālplānojumu nodaļas vadītāja Zinta Miķelsone, tālr. 67105443, e-pasts: mikelsone@riga.lv
  • SIA “Grupa93” projektu vadītāja Sarmīte Lesiņa, tālr. 29171134, e-pasts: sarmite@g93.lv

Lokālplānojuma materiāli un informācija par sabiedrības līdzdalības iespējām – skatīt šeit:

https://www.rdpad.lv/pazinojums-par-zemesgabala-tumes-iela-25-lokalplanojuma-redakcijas-nodosanu-publiskajai-apspriesanai-un-instituciju-atzinumu-sanemsanai/

https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_18677

Lokālplānojuma risinājuma kopsavilkuma planšete.