Nekustamā īpašuma “Jaunparks”, Ādažos, lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas publiskā apspriešana

2022.gada 23.martā  Ādažu novada domē pieņemts lēmums Nr.144 “Par nekustamā īpašuma “Jaunparks”  lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai”. Publiskās apspriešanas termiņš noteikts 4 nedēļas –  05.04.2022.  – 03.05.2022.

Ar lokālplānojuma   pilnveidotās redakcijas materiāliem var iepazīties:

  • interneta portālā geolatvija.lv
  • klātienē – Ādažu novada Teritorijas plānošanas nodaļā Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, iepriekš piesakoties (tālr. 67398050).

Rakstiskus viedokļus līdz 3.maijam var izteikt:

  • nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: dome@adazi.lv
  • nosūtot pa pastu Teritorijas plānošanas nodaļai uz adresi Gaujas ielā 33A, Ādažos, Ādažu novadā, LV-2164
  • reģistrējoties Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS), geolatvija.lv

Izsakot viedokli, iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs; juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.

Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju Covid 19 apstākļos, lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas publiskās apspriešanas sanāksmes notiks attālinātā – video konferences režīmā Zoom vidē, 27. aprīlī plkst. 17.00. Sanāksmes tiešraide tiks pārraidīta  Ādažu novada pašvaldības  un lokālplānojuma izstrādātāja SIA “Grupa93” Facebook kontos (https://www.facebook.com/adazilvhttps://www.facebook.com/grupa93).

Sanāksmes interesentiem lūdzam iepriekš reģistrēties: inguna.urtane@adazi.lv.

Jautājumu vai papildus informācijas nepieciešamības gadījumā  tālr.  67398050 (Ādažu novada Teritorijas plānošanas nodaļa), tālr. 29171134  (lokālplānojuma izstrādātājs SIA “Grupa93” ).