Lokālplānojuma teritorijai starp 13.līniju, apbūves teritorijām Bulduru prospekta jūras pusē, Vienības prospektu un pludmali, Jūrmalā un tā Vides pārskata projekta publiskā apspriešana

Jūrmalas dome 2023. gada 28. februārī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 71  (prot. Nr.2, 28.§) “Par lokālplānojuma teritorijai starp 13.līniju, apbūves teritorijām Bulduru prospekta jūras pusē, Vienības prospektu un pludmali, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir grozīt un detalizēt teritorijas plānojuma nosacījumus lokālplānojuma teritorijai esošās apbūves pārbūvei, sarkano līniju pārkārtošanai, kā arī labiekārtotas, ērtas un pieejamas publiskās telpas izveidošanai.

Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs – Jūrmalas valstspilsētas administrācija, Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015, e-pasts: pasts@jurmala.lv, tālr. 67093816, www.jurmala.lv.

Lokālplānojuma un Vides pārskata izstrādātājs – SIA “Grupa93”, Torņa iela 4, IIC-202, Rīga, LV-1050, e-pasts: info@g93.lv, tālr. 27373939, www.grupa93.lv.

Lokālplānojuma redakcijas un Vides pārskata projekta publiskās apspriešanas termiņš ir no 2023. gada 14. marta līdz 16. aprīlim.

Publiskās apspriešanas sanāksme klātienē notiks 2023.gada 29.martā plkst.18:00, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, Domes sēžu zālē.

Atbilstoši Covid-19 infekcijas pārvaldības likuma 21. panta trešās daļas 4. punkta prasībām, tiks organizēta arī publiskās apspriešanas tiešsaistes sanāksme, izmantojot tiešsaistes videokonferences sarunu rīku.

Publiskās apspriešanas tiešsaistes sanāksme notiks 2023. gada 30.martā plkst. 17.00.

Dalībai publiskās apspriešanas sanāksmēs vai konsultācijām klātienē lūdzam iepriekš pieteikties, rakstot uz elektroniskā pasta adresi ilze.karjuse@jurmala.lv vai pa tālruni 67754071 vai 25638713. Dalību tiešsaistes sanāksmē lūdzam pieteikt līdz 2023. gada 30.martam plkst.13.00.

Publiskās apspriešanas laikā ar izstrādāto lokālplānojuma redakciju un Vides pārskata projektu var iepazīties:

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus par lokālplānojumu var izteikt līdz 2023. gada 16. aprīlim (ieskaitot):

  • Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Pilsētplānošanas pārvaldē Edinburgas prospektā 75, ievietojot pastkastītē pie ēkas galvenās ieejas;
  • nosūtīt ar pasta starpniecību Jūrmalas valstspilsētas administrācijai, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV-2015 vai Pilsētplānošanas pārvaldei Edinburgas prospektā 75, Jūrmalā, LV-2010;
  • elektroniski parakstītus iesniegumus – nosūtīt uz Jūrmalas valstspilsētas administrācijas elektroniskā pasta adresi pasts@jurmala.lv .
  • valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_21109.