Pašvaldību ieņēmumi un izdevumi 2020.gadā

Atskatoties uz 2020.gadu, esam izveidojuši kartes:
  • Nodokļu ieņēmumi pašvaldību pamatbudžetā 2020.gadā uz vienu iedzīvotāju.
    • 🏅Top 3 esošās administratīvās teritorijas:
    • Garkalnes nov., Mārupes nov. un Ķekavas nov.
  • Nodokļu ieņēmumu īpatsvars pašvaldību pamatbudžeta kopējos ieņēmumos.
  • Kopējie ieņēmumi pašvaldību pamatbudžetā uz vienu iedzīvotāju.
  • Kopējie izdevumi pašvaldību pamatbudžetā uz vienu iedzīvotāju.
  • Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa un solidaritātes nodokļa pašvaldību pamatbudžetā uz vienu iedzīvotāju.
Kartes ir veidotas gan pēc pašreizējā novadu iedalījuma, gan skatā pēc ATR reformas.
Datu avots: Pašvaldību mēneša un gada pārskati, https://www.kase.gov.lv/