Rail Baltica projekts

SIA „Grupa93”, SIA „Konstruktionsgruppe Bauen Latvia” un „EPG Eisenbahn-und Bauplanungsgesellscaft mbH Erfurt” nodibinājuši pilnsabiedrību „RB Latvija” pēc tam, kad ar kopīgu piedāvājumu piedalījās un tika atzīti par uzvarētājiem konkursā par Eiropas standarta platuma dzelzceļa līnijas „Rail Baltica” Latvijas posma detalizētu tehnisko izpēti un ietekmes uz vidi novērtējumu.

Projekta detalizētās tehniskās izpētes mērķis ir noteikt precīzu plānotās dzelzceļa līnijas „Rail Baltica” novietojumu Latvijā, tajā skaitā savienojumus ar ostu un lidostu, un sākt priekšdarbus dzelzceļa līnijas būvprojektēšanas, zemju atsavināšanas un būvniecības uzsākšanai līdz 2020. gadam.

„Rail Baltica” projekta kopējais laika grafiks attēlots shēmā:

Vairāk par „Rail Baltica” projektu skatīt mājas lapā: http://www.railbaltica.info