Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu politikas pamatnostādņu 2024.–2030. gadam 1. redakcijas publiskā apspriešana

Pamatnostādņu 1. redakcijas publiskā apspriešana norisinās no 2023. gada 31. oktobra līdz 30. novembrim.

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu politikas pamatnostādnes 2024.–2030. gadam (Pamatnostādnes) ir pašvaldības vidēja termiņa politikas plānošanas dokuments, kuru SIA “Grupa93” izstrādā, pamatojoties uz Rīgas valstspilsētas pašvaldības Mājokļu un vides departamenta iepirkuma līguma.

Publiskās apspriešanas sanāksme norisināsies 7. novembrī plkst. 15.00 Rīgas domes Sēžu zālē,  Rātslaukumā 1 un tiešsaistē MS TEAMS vidē, kā arī tiks pārraidīta www.riga.lv, pašvaldības Facebook kontā – Rīga attīstās.

Lai saņemtu aktīvā dalībnieka pieeju MS TEAMS vidē vai pieteiktos uz dalību publiskās apspriešanas sanāksmē klātienē, aicinām iepriekš reģistrēties līdz 5. novembrim plkst. 12.00, https://ej.uz/majoklusanaksme0711.

Pamatnostādņu 1. redakcijas materiāli un vairāk informācijas par priekšlikumu iesniegšanu un publisko apspriešanu pašvaldības mājas lapā.