ROPAŽU NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS 2022.-2038.G., ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2022.-2028.G. SIVN PRECIZĒTAIS VIDES PĀRSKATS

Ropažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2038.g., Attīstības programmas 2022.-2028.g. SIVN precizētais Vides pārskats iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā.

Precizētais vides pārskats ieejams ŠEIT.