Starptautiskās konkurētspējas veicināšana

SIA “Grupa93” ir noslēgusi 18.08.2016 līgumu Nr. SKV-L-2016/882 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds