Valmieras novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2038., Valmieras novada attīstības programmas 2022.-2028. publiskā apspriešana

PUBLISKĀ APSPRIEŠANA

no 2021.gada 20.novembra līdz 2021. gada 20.decembrim

Publiskā apspriešana uzsākta ar Valmieras novada domes 2021. gada 11. novembra lēmumu Nr. 483 “Par Valmieras novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.–2038. gadam un Valmieras novada attīstības programmas 2022.–2028. gadam projektu nodošanu publiskajai apspriešanai” (protokols 15, 6.§).

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt līdz 20. decembrim (elektroniskā paraksta zīmogs vai pasta zīmogs) kādā no sekojošiem veidiem:

 1. Ievietojot valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru (VPVKAC)pastkastēs:
 • Lāčplēša ielā 2, Valmierā;
 • Alejas ielā 8, Kocēnu ciemā, Kocēnu pagastā;
 • Skolas ielā 11, Matīšu ciemā, Matīšu pagastā;
 • Pērnavas ielā 4, Mazsalacas pilsētā;
 • “Pagasta nams”, Naukšēnu ciemā, Naukšēnu pagastā;
 • Raiņa ielā 3, Rūjienas pilsētā;
 • Rīgas ielā 7, Strenču pilsētā;
 • Nākotnes ielā 3, Trikātas ciemā, Trikātas pagasts.
 1. Nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu, adresējot pašvaldībai uz e-pastu: pasts@valmierasnovads.lv;
 2. Iesniedzot valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā Ģeolatvija (ar autorizēšanos):

Lai veicinātu līdzsvarotu Valmieras novada teritorijas attīstību un turpinātu darbu pie kopējās ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādes, no 2021. gada 30. novembra līdz 20. decembrim attālināti, platformā “Google Meet”, norisināsies publiskās apspriešanas sanāksmes.

30. novembrī plkst. 18.00 Burtnieku apvienības iedzīvotājiem;
1. decembrī plkst. 18.00 Brenguļu, Kauguru un Trikātas apvienības iedzīvotājiem;
6. decembrī plkst. 18.00 Kocēnu apvienības iedzīvotājiem;
7. decembrī plkst. 18.00 Mazsalacas apvienības iedzīvotājiem;
8. decembrī plkst. 18.00 Naukšēnu apvienības iedzīvotājiem;
13. decembrī plkst. 18.00 Rūjienas apvienības iedzīvotājiem;
14. decembrī plkst. 18.00 Strenču apvienības iedzīvotājiem;
15. decembrī plkst. 18.00 Valmieras pilsētas iedzīvotājiem.

Pieteikties sanāksmei var pa e-pastu: inese.berzina@valmierasnovads.lv, no kura tiks nosūtīta saite uz sanāksmi.

Apspriešanai tiek nodoti materiāli, kas sastāv no sešiem sējumiem:

Valmieras novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2038. gadam,
Valmieras novada attīstības programmas 2022.-2028. gadam stratēģiskās daļa,
Valmieras novada attīstības programmas 2022.-2028. gadam rīcības plāns,
Valmieras novada attīstības programmas 2022.-2024. gadam investīciju plāns,
Valmieras novada esošās situācijas raksturojums.

Materiāli ir pieejami:

Aicinām ikvienu Valmieras novada iedzīvotāju iesaistīties Valmieras novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādē, izsakot savu viedokli publiskajā apspriešanā!

Kontaktinformācija: Valmieras novada pašvaldības Attīstības pārvaldes vadītāja Evija Nagle, tālrunis 26141003, e-pasts: evija.nagle@valmierasnovads.lv un Attīstības pārvaldes Attīstības nodaļas vadītāja vietniece Inese Bērziņa, tālrunis 26328943, e-pasts: inese.berzina@valmierasnovads.lv. Ja vēlaties saņemt informāciju par plānošanas dokumentiem klātienē, iepriekš jāpiesakās, zvanot vai rakstot uz tālruni vai uz e-pastu.