Daugavas kreisā krasta silueta koncepcijas sociāli ekonomiskais aprēķins

Pasūtītājs: Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments. 2009.gads.
Esošās un prognozētās teritorijas apdzīvojuma struktūras, iedzīvotāju skaita, darba vietu, teritorijas apmeklētāju skaita prognoze, būvapjomu aplēse pa kvartāliem, sociālās infrastruktūras nodrošinājuma un pieejamības aprēķini, realizējot silueta koncepcijas risinājumus kontekstā ar Rīgas teritorijas plānojumu 2006.-2018.gadam.