Degradēto teritoriju izpēte Rīgas teritorijas plānojuma 2006.–2018.gadam izstrādei

Pasūtītājs: Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments. 2005.gads.
Pirmo reizi Latvijā tikai izstrādāta un aprobēta degradēto teritoriju klasifikācija un veikta Rīgas pilsētā esošo teritoriju grupēšana, kā arī izstrādāti priekšlikumi atbilstoši katrai degradēto teritoriju grupai.