Divpusējā sociālā dialoga partneru aptauja

Pasūtītājs: Labklājības ministrija. 2004.gads
Izpēte par galveno partneru viedokļiem divpusējā sociālā dialoga ietvaros sastāvēja no arodbiedrību un darba devēju aptaujas (anketēšana, intervijas), rezultātu apkopošanas un rezultātu prezentēšanas sociālā dialoga dalībniekiem. Izpēte veikta Phare twining projekta “Divpusējā sociālā dialoga veicināšana” 2.komponentes (ES institucionālās stiprināšanas programmā) projekta ietvaros.