Ielu vides katalogs

Pasūtītājs: Biedrība „Eiroreģions „Ezeru zeme””. 2013.gads

Vēsturiski cilvēki apmetās dzīvot pie ceļiem un upēm (ūdens ceļiem). Pie ceļiem veidojās krogi, izauga ciemi un pilsētas. Šodien no jauna atklājam, ka ikdienas dzīvē publiskās telpas kvalitātei, un tieši ielas telpai, ir liela nozīme. Arvien lielāks skaits pilsētu vēlas mainīt vai uzlabot savas ielas, taču nezin, kā to panākt vai tam nepietiek resursu, to starp, ideju.

Pēdējos gados pilsētās tiek veikta virkne ielu rekonstrukcijas projektu, un mazpilsētu vide mainās. Kopumā, protams, ieguvumi vērtējami pozitīvi – uzlabojas ielu seguma kvalitāte, satiksmes drošība, tiek ierīkoti apstādījumi, tiek veidota velo infrastruktūra, uzlabots apgaismojums u.c., tomēr straujajā projektu ieviešanas procesā nereti pilsētas sāk zaudēt savu savdabīgo izskatu un „kļūst aizvien līdzīgākas”, pārņemot standarta risinājumus.

Latvijas-Igaunijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta ELRI-109 „ESTLATRUS TRAFFIC” laikā ir sagatavots ielu vides dizaina katalogs, projekta “Inovatīvs ielu vides dizains – ilgtspējīga transporta un publiskās telpas attīstība pierobežas pilsētās Igaunijā, Latvijā un Krievijā” ietvaros. Tā kā ielu vides katalogs ir tapis pārrobežu projekta ietvaros, tas sniedz triju valstu pieredzes izvērtējumu un atspoguļojumu, un apkopo plānošanas procesā iesaistīto dažādo iesaistīto pušu diskusijas rezultātā radušās atziņas.

Kataloga tapšanas laikā notika:
a. trīs projekta dalībnieku tematiskas tikšanās – Krāslavā (Latvija) 2013.gada 20. un 21.augustā, Tartu (Igaunija) 2013.gada 7. un 8. novembrī un Pečoros (Krievija) 2014. gada 23.-24. aprīlī, kur katrs seminārs tika veltīts gan ielu vides specifiskiem tematiem, gan konkrētās pilota pilsētas ielu apskatei un risinājumu ideju izstrādei;
b. tikšanās un intervijas ar pilsētu plānotājiem un satiksmes dienestu pārstāvjiem;
c. informēšana projekta dalībnieku mājas lapās un sociālajos tīklos (Facebook, Twitter, Slideshare).

Katalogs, un tā saistītā interneta vietne www.streetscape.lv, sniedz iedvesmu radīt ielas, kas ir drošas, dzīvīgas un vienlaikus arī interesantas, izmantojot atsevišķu ielas telpas elementu dizainu. Katalogā iekļauti ne tikai vizuāli piemēri, bet sniegts arī apkopojums no izvērtētās pasaules pieredzes un pieredzes, kas gūta projekta ietvaros viesojoties Krāslavā, Viru un Pečoros, aprakstot principus, kas ievērojami domājot par ielu telpas (streetscape) dizainu.

Ielas pamatfunkcija ir un paliek nodrošināt ētu un drošu nokļūšanu no punkta A līdz punktam B, bet ar labu dizainu mēs šo ceļu varam padarīt patīkamāku.

Katalogs ir sagatavots gan manuālā, gan elektroniskā formātā, izstrādājot mājas lapu, kurā jau šobrīd ir iekļauti vairāk kā 200 dažādi ielu vides dizaina piemēri un to apraksts. Kataloga elektroniskā versija ir ne tikai kā vienreizējs projekta rezultāts, labāko piemēru apkopojums. Laika gaitā eiroreģiona „Ezeru zeme” partneri varēs pievienot turpmākos labas prakses piemērus, tādejādi nodrošinot kataloga aktualitāti un ilgtspēju.

Galvenais projekta ieguvums ir iedvesma jauniem darbiem un redzējumiem, kas pēc realizācijas būtu iekļaujami katalogā jau kā labie piemēri un kļūtu par iedvesma avotu citām pilsētām.

Katalogs izstrādāts gan latviešu, gan krievu, gan igauņu valodās, kā arī angļu valodā kataloga interneta versija.