Krāslavas novada ezeru un upju apsaimniekošanas plāna izstrāde

Pasūtītājs: Biedrība „Latgales reģiona attīstības aģentūra”. 2013.-2014.gads
Projekta „Tūrisma attīstības veicināšana Latgales-Utenas-Vitebskas pārrobežu reģionos” (akronīms BELLA DVINA 2) ietvaros noteikti ūdenstūrisma un zivsaimniecības resursi un attīstības perspektīvas ar ūdeņiem vienā no bagātākajiem Latvijas novadiem – Krāslavas novadā (146 ezeri, 9 lielas upes), izstrādājot apsaimniekošanas plānus 12 publiskajiem ezeriem (Sīvera, Dridža, Cārmaņa u.c.) un Daugavas un Dubnas upēm.