Latvijas un Krievijas pierobežu reģionu stratēģija un liela mēroga transporta pētījums

Pasūtītājs: Latgales plānošanas reģions. 2007.gads