Liepājas pilsētas spēkā esošā teritorijas plānojuma izvērtējums

Pasūtītājs: Liepājas pilsētas būvvalde. 2008.gads.
Liepājas pilsētas spēkā esošā teritorijas plānojuma izvērtējums ir uzņēmumā izstrādātais lielākais visaptverošais teritorijas plānojuma vērtējums. Tas veikts, sagatavojot jaunā teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu. Analizēta pilsētas funkcionālā struktūra, pilsētveidojošie faktori, plānojuma karkass, apbūves kompozīcija, dabas un kultūras mantojuma slāņi, vides kvalitātes mērķi un citi Liepājas plānojuma un tā ieviešanas aspekti. Izvērtējuma rezultātā sniegti priekšlikumi jaunajam plānošanas dokumentam. Īpašs izaicinājums – tie sagatavoti laikā, kad pasaulē iezīmējās globālās ekonomiskās krīzes aprises, kuras atbalsojās arī Latvijā. Līdz ar to no darbā analizētajiem vairākiem pilsētas attīstības scenārijiem kā bāze pieņemts variants, kurā iedzīvotāju skaits paliek nemainīgs, kas ir optimistiskākais no scenārijiem, ņemot vērā vairākus sarežģītus šodienas apstākļus, un vienlaikus arī atbilstošs attīstības stratēģijas mērķim „apturēta iedzīvotāju skaita samazināšanās tendence”.