Pētījums „Ezeru un upju izmantošana tūrisma, rekreācijas un transporta vajadzībām”

Pasūtītājs: Latgales plānošanas reģions. 2007.gads.
Pētījumā „Ezeru un upju izmantošana tūrisma, rekreācijas un transporta vajadzībām Latgales un Rytu Aukštaitijas reģionos – potenciāls, infrastruktūras attīstība un nepieciešamās investīcijas” veikta 300 ezeru apsekošana, izvērtēšana no to pieejamības (īpašumu struktūra, dabiskie apstākļi, ceļu un informācijas nodrošinājums, u.c.), izstrādāti priekšlikumi pieejamības uzlabošanai, labiekārtojumam un iekļaušanai pārrobežu reģiona tūrisma piedāvājumā.