Pētījums „Industriālo teritoriju attīstības iespējas Līvānu pilsētā”

Pasūtītājs: Līvānu novada dome. 2005.gads.
Pētījumā „Industriālo teritoriju attīstības iespējas Līvānu pilsētā” apsekotas un raksturotas Līvānu pilsētā esošās teritorijas, kuras tiek izmantotas vai ir tikušas izmantotas ražošanas mērķiem, kā arī sniegti priekšlikumi teritoriju sakārtošanai, piesārņoto vietu sanācijai, infrastruktūras uzlabošanai. Pētījums tika veikts ES Phare 2001 CBC programmas projekta ietvaros.