Pētījums „Rīgas attīstības teritoriju potenciāla izvērtējums”

Pasūtītājs: Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments. 2012.gads
Rīgas attīstības teritoriju potenciāla izvērtējums ir izstrādāts 2012.gadā kā materiāls Rīgas jaunajai ilgtermiņa attīstības stratēģijai un attīstības programmai. Pētījuma rezultātā ir noteiktas teritorijas, kuru attīstība ir stratēģiski nozīmīga visas pilsētas mērogā – tās būtiski ietekmē Rīgas izaugsmi kopumā:

  • veicina iedzīvotāju piesaisti;
  • ģenerē ienākumus;
  • nostiprina galvaspilsētas funkcijas un Rīgas konkurētspēju starptautiskā mērogā.

Kopumā pētījuma identificētas septiņas prioritārās attīstības teritorijas. Tās izvēlētas, analizējot atlases teritoriju grupu, kas noteikta atbilstoši pētījuma metodikai. Par šī darba turpinājumu uzskatāms 2013.gadā veiktais Ziepniekkalna un Spilves teritoriju potenciāla izvērtējums industriālo parku attīstībai. Viens no Rīgas attīstības politikas turpmākajiem virzieniem ir atbalsts ražošanas nozarēm ar augstu pievienoto vērtību. Lai veicinātu šo attīstības virzienu un noteiktu optimālos atbalsta instrumentus, ir izpētīta situācija divās potenciālās industriālajās teritorijās – Ziepniekkalna un Spilves teritorijās – un sagatavoti to apraksti jeb „pases”. Situācijas vērtējums kalpos pašvaldības atbalsta mehānismu izstrādei.