Pētījums „Ziepniekkalna (Vienības gatvei pieguļošās zonas) un Spilves teritoriju potenciāla izvērtējums industriālo parku attīstībai”

Pasūtītājs: Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, 2013.gads
Pētījums izstrādāts kā materiāls Rīgas jaunajai ilgtermiņa attīstības stratēģijai līdz 2025.gadam un attīstības programmai 2014.-20202.gadam, kuros tiek veidota pilsētas politika, kas paredz arī rūpniecības nozares ar augstu pievienoto vērtību attīstību. Pētījuma ietvaros teksta un grafiskos materiālos noteikta plānotā teritorijas izmantošana, plānotā apbūve un funkcijas ar iespējamo nodarbināto skaitu, noteikta īpašuma struktūra, izstrādāta transporta shēma, inženiertehniskā apgāde, apzināti attīstību ierobežojošie faktori un būvniecības apstākļi, izstrādātas vadlīnijas ražošanas sektoru attīstībai teritorijā un attīstības instrumenti – nepieciešamais pašvaldības atbalsts un investīcijas.