Priekšizpēte par investīciju objektu attīstību Latvijas-Lietuvas pierobežā

Pasūtītājs: Latgales plānošanas reģions. 2011.gads.
Projekta „Uzņēmējdarbības attīstības kapacitātes veicināšana Latgales-Utenas pārrobežu reģionā, akronīms „Region Invest” ietvaros veikta:

  • Latgales reģiona investīciju un normatīvās bāzes analīze un priekšlikumi uzlabošanai,
  • TOP-20 investīciju piesaistes vietu (objektu) noteikšana Latgales reģionā (apraksts un kartogrāfija),
  • Latgales-Ignalinas pārrobežu reģionu sadarbības investīciju piesaistes un eksporta jomā stratēģijas un rīcības plāna izstrāde,
  • Latgales-Ignalinas vienotas investīciju objektu priekšizpētes rokasgrāmatas sagatavošana.