Rucavas-Škodas pierobežu reģiona satiksmes infrastruktūras priekšzipēte

Pasūtītājs: Rucavas novada dome. 2012.gads.

Izpēte satur Rucavas-Škodas pierobežu reģiona satiksmes infrastruktūras analīzi un priekšlikumus reģiona pieejamības uzlabošanai. Izpētes noslēgumā organizēta konference pierobežas pašvaldībām, valsts teritoriālajām struktūrām un sabiedrības pārstāvjiem. Pasākumi veikti Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas finansēta projekta „Transporta sakaru atjaunošana starp Škodas un Rucavas pašvaldībām”