Salacas upes baseina apsaimniekošanas plāns

Pasūtītājs: Vides ministrija. 2004.-2006.gads.
Salacas upes baseina apsaimniekošanas plāna sagatavošana atbilstoši ES Ūdeņu direktīvai.