Tehnoloģisko parku un loģistikas centru attīstība Latgales reģionā

Pasūtītājs: Latgales plānošanas reģions. 2007.gads
INTERREG projekta „Jaunā telpiskās attīstības zona Latvijas un Krievijas pierobežu reģionos – apvienojot divu valstu potenciālu” (REMOTE ACCESS) ietvaros tika veikta Daugavpils lidostas priekšizpēte.