Vadlīnijas sociālo pakalpojumu projektu sagatavošanai

Pasūtītājs: Latgales plānošanas reģions. 2010.g.
Vadlīnijas ir sagatavotas Latgales plānošanas reģiona sociālo pakalpojumu attīstības programmas 2010. – 2017. gadam izstrādes ietvaros.