Birka: jurmala-lp

29/08/2019
15/01/2019

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi TAPIS Grafiskā daļa: Teritorijas esošā izmantošana Dabas vērtības Teritorijas funkcionālais zonējums atbilstoši spēkā esošajam Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumam Esošie teritorijas izmantošanas aprobežojumi Teritorijas funkcionālais zonējums un galvenie teritorijas izmantošanas aprobežojumi…

15/01/2019
29/10/2018

Jūrmalas pilsētas  dome 2018.gada 18.oktobrī pieņēma lēmumu Nr.530 „Par lokālplānojuma zemesgabaliem 4.līnija 1A, Jūrmalā, 5.līnija 2, Jūrmalā, un Bulduri 1304, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” tika nolemts lokālplānojumu nodot publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai. Līdz ar lokālplānojuma zemesgabaliem…

28/10/2018

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi TAPIS Grafiskā daļa: Teritorijas esošā izmantošana Dabas vērtības Teritorijas funkcionālais zonējums atbilstoši spēkā esošajam Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumam Esošie teritorijas izmantošanas aprobežojumi Teritorijas funkcionālais zonējums un galvenie teritorijas izmantošanas aprobežojumi…