Birka: priedaine-dp

02/10/2019

Jūrmalas pilsētas dome 2019. gada 26. septembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 492 “Par detālplānojuma zemesgabaliem Priedaine 2302, Priedaine 2001, Priedaine 1201, Priedaine 2303 un Lielais prospekts 0041, Jūrmalā pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (protokols Nr. 13, 38.…

10/06/2019
10/06/2019

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi Paskaidrojuma raksts Paskaidrojuma raksts Paskaidrojuma raksta 1.pielikums Paskaidrojuma raksta 2.pielikums Paskaidrojuma raksta 3.pielikums Grafiskā daļa: Zemes ierīcības projekts Teritorijas esošā izmantošana Esošie teritorijas izmantošanas aprobežojumi Funkcionālais zonējums Sarkano līniju plāns Zemes vienību robežu pārkārtošanas risinājums…

10/06/2019

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi Paskaidrojuma raksts Paskaidrojuma raksts Paskaidrojuma raksta 1.pielikums Paskaidrojuma raksta 2.pielikums Paskaidrojuma raksta 3.pielikums Grafiskā daļa: Zemes ierīcības projekts Teritorijas esošā izmantošana Esošie teritorijas izmantošanas aprobežojumi Funkcionālais zonējums Sarkano līniju plāns Zemes vienību robežu pārkārtošanas risinājums…