Birka: riga-tp

09/01/2018

– Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi – Grafiskā daļa: – Funkcionālais zonējums – Galvenās aizsargjoslas un citu teritorijas izmantošanas aprobežojumi – Paskaidrojuma raksts – Ziņojums par Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam izstrādi – 1. pielikums. Sabiedrības līdzdalība Rīgas teritorijas…