Birka: zakusala

04/12/2017

15.11.2017. Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.530 „ Zaķusalas ziemeļu daļas teritorijas lokālplānojuma apstiprināšanu” un izdoti Rīgas domes 15.11.2017. saistošie noteikumi Nr.12 “Zaķusalas ziemeļu daļas teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”. Ar apstiprināto lokālplānojumu var iepazīties Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta…

01/09/2017

Lokālplānojuma redakcija tiek nodota publiskajai apspriešanai, pamatojoties uz Rīgas domes 17.08.2017. lēmumu Nr.58 „Par Zaķusalas ziemeļu daļas teritorijas lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”. Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir izvērtēt UNESCO Rīgas vēsturiskā centra aizsardzības zonā esošās Zaķusalas…

01/09/2017

Publiskās apspriešanas materiāli: 1. planšete 2. planšete Lokālplānojuma materiāli: I. Paskaidrojuma raksts II. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 1. pielikums. Vēsturiskā projekta izpēte 2. pielikums. Apstādījumu attīstības koncepcija III. Grafiskā daļa (kartes M1: 2000) 1. Teritorijas pašreizējās izmantošana 2. Teritorijas…