Naukšēnu novada teritorijas plānojums 2013.-2025.gadam

Pasūtītājs: Naukšēnu novada dome. 2012.-2013.gads.
Teritorijas plānojuma izstrādes pilnā apjomā novada teritorijai ar iedz. skaitu 2320 (CSP dati uz 01.01.2012.), platība 281 km2, ietverot divus pagastus. Plānojuma risinājumu un tā pamatojuma izstrāde, grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu izstrāde, procesa vadība, publiskās apspriešanas nodrošināšana, saskaņošana institūcijās.