Viļakas novada teritorijas plānojums 2012.-2024.gadam

Pasūtītājs: Viļakas novada dome. 2011.-2012.gads.
Teritorijas plānojuma izstrādes pilnā apjomā novada teritorijai ar iedz. skaitu 6467 (CSP dati uz 01.01.2011.), platība 639 km2, ietverot Viļakas pilsētu un sešus pagastus. Nozīmīgākie jautājumi:

  • Adresācija, ciemu statuss un robežas atbilstoši vēsturiskajiem skrajciemiem,
  • Kūdras atradņu raksturojums,
  • Ezeru izmantošana,
  • Ceļu tīkla attīstība.