Juglas ilgtspējīgas attīstības koncepcija

Pasūtītājs: SIA „Rīgas pilsētbūvnieks”. 2010.g.

Prezentācijas:
 
Juglas teritorijas dzīvojamās apbūves vides analīze un attīstības koncepcijas izstrāde projekta „Energoefektīva un sabalansēta pilsētas plānošana (UrbEnnergy)” ietvaros. Grafiskās daļas, paskaidrojuma raksta un koncepcijas sagatavošana, sabiedrības līdzdalības procesa nodrošināšana.