Tirdzniecības centra “Olimpia” teritorijas attīstības iespēju izvērtējums

Pasūtītājs: SIA “Real Invest”. 2012.gads.
Tirdzniecības centra “Olimpia” teritorijas attīstības iespēju izvērtējums un konsultācijas saskaņā ar Rīgas pilsētas teritorijas plānojumu, Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas plānojumu, Ķīpsalas detālplānojumu, Daugavas kreisā krasta silueta koncepciju, u.c. dokumentiem.
Transporta infrastruktūras situācijas novērtējums, īpašuma izmantošanas un apbūves scenāriju izstrāde.