Rīgas pilsētas specifikai atbilstoša mobilitātes pārvaldības risinājuma – “Mobilitātes punkta” modeļa konceptuāla izstrāde un aprobēšana

Pasūtītājs: Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas enerģētikas aģentūra”, 2018.gads.

Rīgas pilsētas specifikai atbilstoša mobilitātes pārvaldības risinājuma – “Mobilitātes punkta” modeļa konceptuāla izstrāde un aprobēšana”

Gala ziņojums: